List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Bjoro T, Schreiner T, Holmen J, Midthjell K, Kruger O, Brochmann H Frequency of thyroid diseases and dysfunction in Nord-Trøndelag, a county in Mid-Norway 1999
Ellekjaer H, Holmen J, Ellekjaer E, Terent A Identification of incident stroke in Norway. Hospital discharge data compared to a population based stroke register. 1999 Stroke 1999 30 56-60.
Forsen L Hip fracture. Risk factors and excess mortality. Epidemiological studies in the Norwegian county of Nord-Trøndelag. 1999
Forsen L Kjønnsforskjeller i andelen lårhalsbrudd tilskrevet røykevaner: Tilskrivbar andel, et nyttig begrep innen forebyggende helsearbeid, men ikke uten reservasjoner. 1999 Norsk Epidemiologi 1999 9 173-6.
Forsen L, Meyer HE, Midthjell K, Edna TH Diabetes mellitus and the incidence of hip fracture. Results from the Nord-Trøndelag Health Survey. 1999 Diabetologia 1999 42 920-5.
Forsen L, Meyer HE, Sogaard AJ, Naess S, Schei B, Edna TH Mental distress and risk of hip fracture. Do broken hearts lead to broken bones? 1999 J Epid Comm Health 1999 53 343-7.
Fresvig T Endring av medikamentell behandling av diabetes type II. HUNT I og II 1999
Henriksen A, Sue-Chu M, Holmen TL, Bjermer L Exhaled NO and Bronchial Hyperresponsiveness in allergic adolescent asthmatics. Relation to gender and allergen sensitisation. 1999
Henriksen AH, Holmen TL, Sue-Chu M, Bjermer L Respiratory symptoms versus atopy, bronchial hyperreaktivity and exhaled NO in Norwegian adolescents. 1999
Henriksen AH, Holmen TL, Sue-Chu M, Bjermer L Respiratory symptoms versus measurements of hyperreactivity and exhaled NO in Norwegian adolescents. 1999
Henriksen AH, Sue-Chu M, Holmen TL, Langhammer A, Bjermer L Exhaled and nasal NO levels in allergic rhinitis: relation to sensitization, pollen season and bronchial hyperresponsiveness. 1999 Eur Respir J 1999 13(2) 301-6.
Hetlevik I, Holmen J, Ellekjaer H, Gjelsvik B, Kimsas A, Meland E Kliniske retningslinjer for hypertensjon 1999
Hetlevik I, Holmen J, Kruger O Implementing clinical guidelines in the treatment of hypertension in general practice. Evaluation of patient outcome related to implementation of a computer-based clinical decision support system. 1999 Scand J Prim Health Care 1999 17 35-40.
Hoffman H J, MacTurk R H, Reed G W, Tambs K, Holmen J Risk factors for hearing impairment in an adult cohort: The Nord-Trøndelag (NT) Hearing Study 1999
Holmen J, Hetlevik I, Ellekjaer H, Gjelsvik B, Kimsas A, Meland E Kliniske retningslinjer for primærhelsetjenesten 1999
Holmen T L, Clausen J, Holmen J, Bjermer L Respiratory symptoms and lung function related to smoking in Norwegian teenagers (13-19). Report from the Nord-Trøndelag Health Survey, Young-HUNT 1999
Jenssen A Lavdosert utholdende styrketrening, kroniske muskel- og skjelettlidelser og smerteopplevelser. En intervensjonsstudie. 1999
Jenssen A Lavdosert utholdende styrketrening, kroniske muskel- og skjelettlidelser og smerteopplevelse 1999
Krokstad S Hvordan apoteket kan bidra til å kvalitetssikre legemiddelforskrivning 1999
Kurtze N, Gundersen K T Evaluering av seminaret på Gol 5.- 6. november 1998. Fylkeslegen i Buskerud 1999
Kurtze N, Gundersen K T, Svebak S Quality of life, functional disability and lifestyle among subgroups of fibromyalgia patients. The significance of anxiety and depression 1999 B J Med Psych 1999 72 471-84
Kurtze N, Gystad P M Kartlegging av kvinners deltakelse og innflytelse i næringslivet i Nord-Trøndelag. Fase 1 1999
Langhammer A, Holmen T L, Holmen J Nurse-run education program for children with asthma in general practice 1999
Lorentzen HT De arbeidsledige i Nord-Trøndelag i 1984-86 og 1995-97. Kjennetegn og helsetilstand 1999
Midthjell K Type 2 diabetes epidemiologi 1999